Johannesskolen

JohannesGymnasiet er Frederiksbergs private gymnasium. Vores kendetegn er bæredygtig dannelse, høj faglighed og international orientering. Vi er et aktivt og samtidig afslappet gymnasium med plads til mangfoldighed, talenter og ikke mindst til den enkelte elev. Vi er et lille gymnasium, som vægter skolens sociale liv i samme høje grad som den kvalitet, der er i undervisningen. et aktivt og samtidig afslappet gymnasium med plads til mangfoldighed, talenter og ikke mindst den enkelte elev. Vi er et lille gymnasium, som har gjort det til vores særkende at vægte det sociale liv på gymnasiet i samme høje grad som den kvalitet, der er på undervisningen.

Beskrivelse af skolen

Når man begynder på JG, er der planlagt et spændende og indholdsrigt introprogram, så eleverne hurtigt føler sig velkomne i klassen og på skolen. Blandt andet skal alle 1.g elever på introtur til en national destination – en kombination af naturvidenskabelig fordybelse samt sjov og udfordrende idræt.

1.g begynder med 10 ugers grundforløb, hvorefter eleverne vælger endelig studieretning.

Følgende fag indgår i grundforløbet: dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, kreativt fag (billedkunst, mediefag eller musik) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Desuden er der diverse arrangementer pa skolen og ud af huset. 

Efter endt grundforløb etableres studieretningsklasserne. Her arrangeres også faglige og sociale aktiviteter med henblik pa at styrke sammenholdet i de nye klasser.

Vi udbyder følgende studieretninger: 

  • SuperScience: MA A + FY A/B + KE A/B
  • BioTek: BT A + MA A + FY B
  • Samfund og Globalisering: SA A + MA A
  • International: SA A + EN A
  • Humanist: EN A + TY/FR A + Sa B

 På JG har vi mange sociale arrangementer, herunder: introfest, VenneFester, galla, caféaftener og Bogstavmiddage (middag hvor klasser med samme studieretning mødes på tværs af årgangene). Hver måned afholdes der DemoMøde (demokratimøde), hvor alle gymnasiets klasser samles til diverse foredrag, debatter og lignende.

Vi anser idræt og motion som værende essentielle i forbindelse med læring og velbefindende, hvorfor vi har flere idrætsdage om året samt tilbud om ekstra idræt uden for skoletid.

JG tilbyder desuden: Studierejser til fx New York og Indien, lektiecafé, musical, talentudvikling, klimaudvalg, undervisning i meditation og mindfulness samt meget, meget mere.

 

Det kan vi tilbyde

Høj faglighed
Bæredygtig dannelse
International orientering
Talentudvikling
Indflydelse
Fleksibilitet

Stamdata

Troels-Lundsvej 15
2000 Frederiksberg
 
Tlf.: +45 38 74 20 66
 


Galleri fra skolen

 
 

Tilbage til oversigten

Klik her for at komme tilbage til oversigten og søge blandt de forskellige skoler.