Hvad koster det?

Man skal betale for at gå på privat gymnasium. Det siger loven. Men skolepengene, eller ”undervisningsgebyret”, som det egentlig hedder, giver også en større frihed og flere muligheder for den enkelte skole.

Takket være det tilskudssystem, som findes på området, er det en udgift, som skulle være til at overskue for de fleste. Det koster typisk mindre end man har været vant til at betale for offentlige institutionstilbud, da de unge endnu var børn.

Kontakt den enkelte skole for at få mere at vide om betingelserne for at få tilskud.

Skolepengene

Det er den enkelte skole, som fastsætter beløbets størrelse. For at få oplyst den præcise pris må du derfor kontakte den skole, du er interesseret i. På de fleste skoler ligger skolepengene i størrelsesordenen
1.500 kr. - 1.700 kr. pr. måned.

Kostskolerne

Otte af foreningens skoler har en kostafdeling, hvor eleverne kan bo. Udgiften til kost og logi varierer i højere grad end undervisningsgebyret fra skole til
skole. Kontakt derfor skolerne direkte.

Støttemuligheder

Der findes en række muligheder for at opnå støtte både til skolepengene og kostskoleudgiften. Bortset fra SU’en er det skolerne som fastsætter størrelsen af tilskuddene.

Støtte til dækning af undervisningsgebyr

Der kan søges om fripladstilskud til betaling af undervisningsgebyret. Tilskuddets størrelse er indkomstafhængigt. Du søger om fripladstilskud gennem skolen.

Støtte til kostskoleophold(under 18 år)

Man kan også søge om støtte til kostskoleophold gennem skolen. Støtten er indkomstafhængig.

Støtte til elever over 18 år

Fra kvartalet efter at man er fyldt 18 år kan man søge om SU. Støtten vil være baseret på forældrenes indkomst. Fra kvartalet efter man er fyldt 20 år, er niveauet uafhængigt af forældrenes indkomst. Også SU søges gennem skolen.

 

Aktuelt nyt