Gymnasiereform på private gymnasier

De politiske partier er blevet enige om en reform af gymnasiet. Konsekvensen heraf er blandt andet, at de private gymnasier får endnu større muligheder for at tilbyde netop den version af stx, som du måtte efterlyse.

Kontakt den enkelte skole og hør hvad de kan tilbyde dig.

Aktuelt nyt